LOGO_PZWND_COLOR_0

Zgodnie z uchwałą

Zarządu Głównego PZW nr 52/IX/2022 z dnia 24.09.2022

zniżka 50% z tytułu niepełnosprawności dotyczy osób o niepełnosprawności w stopniu ZNACZNYM na podstawie orzeczenia wydanego przez: 

Zespoły Orzekające Niepełnosprawność – Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie oraz Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zaświadczenia innego typu nie są honorowane!