W dniu 07.03.2024r. w siedzibie Koła PZW nr 12 w Nowej Dębie rozpoczęliśmy zajęcia z młodymi adeptami wędkarstwa. To były pierwsze nasze zajęcia z dziećmi po przerwie spowodowanej pandemią. Cieszy nas fakt, iż tak liczna grupa dzieci postanowiła zgłębić tajniki wędkarstwa. Zajęcia rozpoczęliśmy od zapoznania słuchaczy z podstawowymi gatunkami ryb słodkowodnych ze wskazanien na gatunki występujące najliczniej na naszym miejscowym „Zalewie”. Kolejne zajęcia Ośrodka Edukacji Wędkarskiej zaplanowane są na dzień 14. 03. 2024r. godz. 17.00. Zapraszamy.

14.03.2024 r. to dzień kolejnego naszego spotkania w OEW. Tym razem młodzi adepci wędkarstwa zapoznawali się z podstawowymi sposobami wiązania haczków. Po prezentacji multimedialnej przeszliśmy do praktycznej nauki wiązania haczyków. Dzieci pod bacznym okiem instruktorów przystąpiły do wiązania haczyków. Na kolejnych zajęciach, które zaplanowane są na dzień 21.03.2024r. poznamy kolejne sposoby wiązania haczyków i w dalszym ciągu będziemy się uczyć tego praktycznie. Zapraszamy.

Po przerwie świątecznej w dniu 04.04.2024 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej. Tym razem młodzi adepci wędkarstwa doskonalili metody wiązania haczyków oraz uczyli się pod bacznym okiem instruktorów wyważania spławików. Cieszy nas ogromnie fakt iż w dalszym ciągu jest tak duża frekwencja na zajęciach. Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać to w miesiącu maju zaczniemy prowadzić zajęcia nad miejscowym Zalewem. Kolejne zajęcia dla uczestników OEW planowane są na dzień 11.04.2024 r. Godzina rozpoczęcia 17.00