OPŁAĆ SKŁADKI OKRESOWE na 2023 rok 

W okresie wakacyjnym możliwość dokonania opłat po wcześniejszy uzgodnieniu spotkania 

z skarbnikiem Koła.

Prosimy kolegów o przynoszenie ze sobą zezwoleń wydanych w 2022 roku.